Untitled Document
Contact | Careers | News & Event| Log in
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ณ บ้านสวนสุขภาพ(ป่าละอู) ครั้งที่ 1
    ผู้ที่สนใจทยอยกันมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งเด็กและผู้ใหญร่วมสนุกกับการเล่นเกมชิงรางวัล
คณะแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลมิชชั่น ทำการ
ตรวจสุขภาพให้กับ
ผู้เข้าร่วมงาน
 ดูภาพบรรยากาศกิจกรรมได้อีกที่นี่
 
 
ตัวแทนออกของยุคใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
more >>
 
ก่อนการนำเข้าสินค้า
- เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้พร้อม
more>>
 
การดำเนินการเมื่อตรวจพบความเสียหายของสินค้า
- ตรวจนับสินค้าหรือสภาพหีบห่อในขณะรับสินค้า หากพบว่ามีสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ให้ติดต่อผู้จัดส่งในทันที more>>
 
การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเท
เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ-ทางเรือ
การขนส่งทางอากาศ
ข้อได้เปรียบ more>>
 
 
Untitled Document
Home | Service | Company | Partner | Contact | Career | News & Event
© Copyright by FAREAST GROUP